Saturday, 30/05/2020

Daily Archives: 08/05/2020

Tin xem nhiều

Mùa Vọng, ngày thứ nhất: Thinh lặng cầu nguyện

By phanxicovn 02/12/2019 Mỗi ngày trong Mùa Vọng, báo Aleteia có một lời cầu nguyện để chúng ta làm mới tâm hồn chuẩn bị đón Chúa ra đời....

Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  1 Mcb 2,15-29 Tin Mừng: Lc...

Thứ Năm, Ngày 25 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 18,1-8 Tin Mừng   Ga 16,16-20 Ca...

Chúa Nhật II Mùa Vọng C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/s06OsdTopJg ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Bảy, 02 Tháng Mười Một, Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   1 Tx 4,14; 1 Cr 15,22 Như Chúa Giê-su đã chết...