Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 06/05/2020

Tin xem nhiều

Thứ Năm, Ngày 30 Tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1: Xh 32, 7-14 Tin Mừng  ...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

https://youtu.be/NVibuifcPag oOo Trước khi từ giả lên trời Chúa gặp môn đệ ban lời khuyên răn: Quyền hành khắp cõi gian trần Trên Trời cao thẳm trao ban cho...

Nhà thờ Cồn Én, Chợ Mới, GP Long Xuyên

NguoiAnGiang Cồn Én thuộc ấp Tấn Long (xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), cách sông Tiền gần 2km, lại nằm sát ranh...

Thứ Bảy, ngày 27 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng | Thánh Vịnh Đáp Ca năm A

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://youtu.be/lmkstqFMk8M ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy