Friday, 25/09/2020

Daily Archives: 07/05/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 20.03 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 85,8.10 Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp Ngài,...

Top 5 chai vang đỏ đáng thử

Château des Graviers 2015  Trải qua bốn thế hệ, vườn nho này nằm ở trên khu đất sỏi vùng Garonne. Christophe Landry sản xuất rượu vang...

Thánh lễ Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Chay | 30.03.2020

https://youtu.be/IIzm3TbzYkI Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 55,2 Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con cùng, vì...
video

Thánh lễ Chúa Nhật XIV Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/lGsr-mlN8uc Mời xem các bài khác: Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIV Quanh Năm, A Ách và gánh của Chúa êm ái dịu dàng...

Chúa Nhật XIV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/ygwGFs8qkjA ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy