Tuesday, 26/05/2020

Daily Archives: 07/05/2020

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | December 3, 2018 – December 9, 2018

December 3, 2018 « December 2  |  December 4 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website In today’s first reading, the prophet Isaiah invites the people to the...

Thứ Hai, ngày 25.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Cv 1,8 Anh em sẽ nhận được sức mạnh của...

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng Sáu, Thánh Bô-ni-phát, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ    x 4 Er 2,35 Lạy...

Thứ Sáu, Ngày 08 Tháng Mười Hai, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  St 3,9-15.20 Bài đọc 2: ...

Giáng Sinh – Lễ Ban Ngày | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/G3GRS6-S47o ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy