Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 03/02/2021

Tin xem nhiều

Thứ Hai, ngày 13.07, Thánh Henricô | LCTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 20, 2-3 Lạy Chúa, Chúa biểu dương uy lực,...

Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI & Đức Hồng y Sarah viết sách...

Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI & Đức Hồng y Sarah viết sách về đời sống độc thân của linh mục Các nhà thần...

Thứ Năm, ngày 07 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  x Tv 54,17-20.23 Khi tôi kêu khấn Chúa Trời, Người...

Chúa Nhật 6 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=XahR0Gyscvo ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật 26 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://www.youtube.com/watch?v=PLmDlKRALFw ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy