11 Điều Ngạc Nhiên về Thánh Cả Giuse | Lm. Maurice Meschler, Dòng Tên

725

11 Điều Ngạc Nhiên về Thánh Cả Giuse do Lm. Maurice Meschler, Dòng Tên

James Lap chuyển ngữ
Năm Thánh Cả Giuse 2020-2021

1. Hai bên nội ngoại Vua Đavít đều sáp nhập vào Thánh Giuse.

Gia phả Thánh Giuse vô cùng quan trọng trong lịch sử cứu độ. Là con cháu dòng Đavít và được kể là có quan hệ gần gũi nhất với Đấng Kitô trong gia phả Thánh Kinh. Thánh vịnh 89 (88):4, 21, 36, 50* nói rằng nguồn gốc của Đấng Messia sẽ đến từ dòng dõi Đavít.

Lm. Maurice Meschler viết: “Thánh Mátthêu gọi cha của Thánh Giuse là ‘Giacóp’ Mt 1:16. Nhưng Thánh Luca 3:23* lại cho Ngài là con của ‘Eli’. Sự khác biệt này chỉ có thể giải thích theo quan điểm của Luật Lêvi: Giacóp là cha đẻ của Giuse, trong khi Eli là cha hợp pháp của Ngài. Do đó, rõ ràng là trường hợp Zơrúpbaven**, hai nhánh của gia đình Đavít cùng hợp lại nơi Thánh Giuse. Rồi đến lượt Ngài chuyển giao vinh quang của cả 2 chi nhánh tổ tiên hoàng tộc cho Người Con nuôi thiên tử của mình.”

2. Thánh Giuse đã cho Chúa Giêsu di sản hoàng tộc nghèo khó

Chúa Kitô nhập thế trong cảnh khó nghèo. Thánh Giuse không thể cung cấp cho Người sự giàu sang, hoặc thậm chí một nơi thích đáng khi chào đời.

Lm. Meschler viết: “Như thế Thánh Giuse không có gì để dâng cho Đấng Cứu Thế của chúng ta ngoài đôi bàn tay nhẫn nại với một trái tim đầy tận tụy và yêu thương. Thay vì sự hào nhoáng của thế trần, thì chỉ có nghèo khó và tối tăm. Đây chính là điều Chúa Cứu Thế muốn nên mới bỏ trời xuống thế.”

3. Thánh Giuse không phải là người già khi đính hôn vói Đức Maria

Mặc dù chúng ta không biết rõ tuổi tác của Thánh Giuse khi Ngài đính hôn với Đức Maria, nhưng chúng ta biết Ngài không phải là một người già. Lm. Meschler giải thích: “Thánh Giuse có thể lớn tuổi hơn Đức Maria, có thể là trong thời kỳ cao niên của mình. Nhưng trong những thế kỷ đầu, nghệ thuật thể hiện Ngài không có râu.”

4. Sự kết hợp của Thánh Giuse với Đức Marỉa là một cuộc hôn nhân đích thực và chân thật

Giáo hội vả các Giáo phụ đều đồng nhất là Thánh Giuse và Đức Maria đã kết hôn thực sự. Lm. Meschler viết thêm vô vấn đề này, “Thánh Giuse là chồng của Đức Maria và là cha hợp pháp của Chúa Giêsu Kitô. Đấng Cứu Rỗi chúng ta thuộc về Ngài khi còn là một người trai trẻ. Gia phả của Thánh Giuse là gia phả của Chúa Giêsu. Do đó, dòng dõi Chúa chúng ta từ vua Đavít được minh chứng hợp pháp và xác minh qua cuộc hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria.”

5. Hoa huệ Thánh Gỉuse thường được diễn tả là tượng trưng cho tình phụ tử khiết trinh của Ngài

Thánh Giuse thường được thấy trong các ảnh tượng có cầm nhành huệ. Lm. Meschler giải thích ý nghĩa của biểu tượng này rằng: “Tình phụ tử của Thánh Giuse bao gồm vinh quang của sự trinh khiết trọn vẹn, và do đó đặt một dấu ấn mới về sự tương đồng với Tình phụ tử của Thiên Chúa. Cha trên trời đã ban cho Thánh nhân chức vụ làm Cha với tất cả những gì Ngài có thể làm mà không ảnh hưởng đến sự trinh khiết của mình. Hơn nữa, tình phụ tử của Thánh Giuse giống như tình phụ tử của Chúa Cha hằng hữu vì cả hai đều có một Người Con, đúng hơn là cùng một Người Con.”

6. Thánh Giuse đã trung thành gìn giữ sự trinh trắng của Mẹ Maria trước và sau khi kết hôn.

Ngoài việc hoàn thành vai trò cha nuôi của Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse còn được tin tưởng giao cho sứ mệnh bảo vệ sự trinh nguyên của Mẹ Thiên Chúa. Lm. Meschler bảo: “Thánh Giuse đã hoàn thành các điều kiện tùy thuộc vào Ngài và cần thiết cho việc Nhập thể – cụ thể là bảo vệ sự trinh trắng của Đức Maria. Điều tối quan trọng là sự thụ thai và sinh ra Đấng Kitô phải là trinh khiết. Điều kiện này Thánh Giuse đã đáp ứng khi trung thành bảo vệ sự trinh trắng của người phối ngẫu trước và trong cuộc sống hôn nhân với Người.”

7. Thánh Giuse đã được chỉ định đễ sống cuộc đời lặng lẽ vì sự vinh hiến của Thiên Chúa

Thánh Giuse là một người thợ mộc khiêm tốn, không bao giờ giữ chức vụ công cộng nào. Chúng ta biết một phần về cuộc sống của Ngài trên dương thế, nhưng cuộc sống nội tâm của Ngài hầu như chứng ta không biết gì cả. Đó là điều đã được an bài như thế. Lm. Meschler giải thích: “Ơn gọi cá nhân đặc biệt của Thánh Giuse là làm cha nuôi của Đấng Messia: Tự nó được tôn vinh và cao cả rồi nên không thể so sánh được. Đó chính là lý do cần một cuộc sống thầm kín nhất.”

8. Thánh Giuse được xem là “hình bóng của Cha Trên Trời”

Lm. Meschler giải thích ý nghĩa của tước hiệu này rằng: “Điều này biểu hiện tất cả mức độ vĩ đại của Thánh Giuse và khái niệm đầy đủ về ơn gọi cao cả của Ngài cách súc tích và cao siêu nhất. Trên hết mọi sự, Ngài là Cha nuôi của Đấng Cứu Thế. Chúa Cha Trên Trời là khuôn mẫu và nguồn gốc của tất cả mọi tình phụ tử trên trời dưới đất, vì vậy mỗi người cha là đại diện và hình ảnh Cha Trên Trời. Tuy nhiên, trong trường hợp Thánh Cả Giuse, điều này càng được xác nhận cách đặc biệt và vinh dự nhất.”

9. Thánh Gỉuse là người hướng dẫn lạ thường cho đời sống nội tâm

Cuộc sống và động tác của Thánh Giuse có thể hướng dẫn chúng ta đến việc phát ưiển cuộc sống nội tâm thiêng liêng hơn. Lm. Meschler viết: “Nếu không có việc thực hành đời sống nội tâm, cuộc sống sâu kín nhất chỉ là sự tồn tại vĩnh viễn đơn thuần chứ không có giá trị và ý nghĩa gì đối với Chúa và sự vĩnh cửu. Không có người hướng dẫn nào về nơi đất hứa cho đời sống nội tâm tốt hơn Thánh Cả Giuse. Ngài đã trở thành công dân và vĩ nhân trong vương quốc này. Đây là gia sản đặc biệt về sự thánh thiện của vị Thánh Cả của chúng ta và phần thưởng phong phú mà Ngài đã nhận được nhờ phục vụ Chúa Giêsu thời thơ ấu.”

10. Thánh Giuse cũng là một mẫu gương lạ thường cho cuộc sống năng động

Ngoài những bài học về đời sống nội tâm, Thánh Giuse cũng dạy chúng ta tầm quan trọng của cuộc sống năng động. Lm. Meschler giải thích: “Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm thực thi cuộc sống năng động cách đúng đắn. Tất cả chúng ta phải lao động và lao động cách chính trực. Đây thực là một bài học quan trọng mà Thánh Cả Giuse dạy chứng ta.”

11. Thánh Giuse cũng không xa lạ gì với khổ đau nên Ngài là Thánh bảo hộ cho những kẻ đau khổ

Cuộc đời của Thánh Giuse cũng đầy đau khổ. Lm. Meschlẹr viết: “Thật vậy, sự chia sẽ khổ đau của Thánh Giuse vô cùng to lớn vì mối quan hệ mật thiết của Ngài với Đấng Cứu Thế. Tất cả những mầu nhiệm về cuộc đời Chúa chúng ta ít nhiều đều là những mầu nhiệm về đau khổ. Ngay cả ở Bêlem và Nazarét đều có Thánh giá riêng. Bất cứ nơi nào Đấng Cứu Thế gối đầu lên, đều có dấu vết mão gai. Hài Nhi thiên tử đã ở với Thánh Giuse bao lâu, và thường nằm trong tay dựa trên ngực Ngài thế nào?! Chắc chắn thánh giá không chừa Thánh nhân đâu.”

James & Joseph Lập
Năm Thánh Cả Giuse 2020-2021 – Quan Thầy Thêm Sức

***

* J & J Lập hiệu đính
** Ét-ra 4:1-3.

***

Xem nguyên ngữ

11 Surprising Details About Saint Joseph
By Father Maurice Meschler, SJ

1. The two branches of the family of David merge into one in Saint Joseph

Saint Joseph’s genealogy is incredibly important in the story of salvation history. A descendant from the line of David, and is listed closest in relationship to Christ in the Biblical genealogies. Psalm 88:30 says that the roots of the Messiah would come from the line of David. “Matthew calls Joseph’s father ‘Jacob’ in Matthew 1:16; Luke, however, styles him ‘Heli’, a difference that can be explained only in the supposition that in the view of the Law of Levirate, Jacob was the natural father of Joseph, while Heli was his legal father. Hence, just as was apparently the case with Zerubbabel, the two branches of the family of David merge into one in Saint Joseph, who in turn transfers the glory of both ancestral lines to his divine foster Son,” writes Father Maurice Meschler.

2. Saint Joseph gave Jesus the heritage of impoverished royalty

Christ entered the world in poverty. Saint Joseph was not able to offer him riches, or even a proper place to be born when He entered the world. “Joseph had, then, nothing in the temporal line to offer our Savior but his calloused hands and a heart full of devotion and love, and instead of the splendid pomp of the world, poverty and obscurity,” Father Meschler writes. “This was precisely what the Redeemer wished. For this He had come down to Heaven.”

3. Joseph wasn’t an old man when he was espoused to Mary

Although we don’t know Joseph’s exact age when he was betrothed to Mary, we do know that he wasn’t an old man. “Saint Joseph may well have been older than Mary, likely in the prime of his life,” Father Meschler explains. “But in the earliest centuries, art represents him as beardless.”

4. Saint Joseph and Mary’s union was a true and genuine marriage

The Church and the Holy Fathers agree – Joseph and Mary were truly married. Father Meschler writes more on the subject, saying, “Saint Joseph was the husband of Mary and the legal father of Jesus Christ. Our Savior belonged to him as a son. The genealogy of Saint Joseph was the genealogy of Jesus. The descent of our Lord from David is thus legally established and is verified through Joseph’s marriage with Mary.”

5. The lily Saint Joseph is often depicted with symbolizes his virginal fatherhood

Saint Joseph is often seen in paintings holding a lily. Father Meschler explains the significance of this symbol, saying, “The fatherhood of Saint Joseph embraces the glory of virginal integrity, and thus lays claim to a new mark of resemblance to the Fatherhood of God. The heavenly Father has given to the saint’s fatherhood all that He could without detriment to his virginity. Moreover, the fatherhood of Saint Joseph resembles that of the eternal Father because both have but one Son, in fact, the same Son.”

6. Saint Joseph faithfully safeguarded the virginity of Mary before and after marriage

In addition to fulfilling his role as the foster father of Jesus, Saint Joseph was also entrusted with the role of protecting the virginity of the Mother of God. Father Meschler writes, “Saint Joseph fulfilled the conditions dependent on him and necessary for the Incarnation – namely, the protection of Mary’s virginity. It was of paramount necessity that the conception and birth of Christ should be virginal. This condition Saint Joseph fulfilled in faithfully safeguarding the virginity of his spouse before and during his married life with her.”

7. Joseph was destined to live a life of obscurity for the glory of God

Saint Joseph, a humble carpenter, never held public office. We know a little about his life here on earth, and his interior life is virtually unknown to us. But that is how it was supposed to be. Father Meschler explains, “Saint Joseph’s particular and personal vocation was to be the foster father of the Messiah, exalted and sublime in itself and without compare, was the very reason that demanded the profoundest obscurity.”

8. Saint Joseph is referred to as the “shadow of the Heavenly Father”

Father Meschler explains the significance of this title, writing, “This expresses the full extent of Saint Joseph’s greatness and the complete concept of his high vocation in the most concise and sublime manner. Above all, he was the foster father of the Savior. The heavenly Father is the type and origin of all fatherhood in Heaven and on earth; and so every human father is a representative and image of the Heavenly Father. In the case of Saint Joseph, however, this is verified in a most characteristic and glorious manner.”

9. Saint Joseph is an incredible guide for the interior life

Saint Joseph’s life and actions can guide us into greater interior, spiritual development. Father Meschler writes, “Without the practice of the interior life, the most hidden life would remain a merely eternal existence without value and meaning for God and eternity. There is not better guide to the promised land of the interior life than Saint Joseph. To be a citizen of and a great man in this kingdom is the particular property of our saint’s holiness and the rich reward he merited by his services during the infancy of Jesus.”

10. Saint Joseph is also an incredible model for active life

In addition to his lessons on interior life, Saint Joseph also teaches us the importance of the active life. “We are all bound to lead the active life; to lead it properly, we must all labor, and labor in a correct manner,” Father Meschler explains. “This is indeed an important lesson that Saint Joseph teaches us.”

11. Saint Joseph was no stranger to suffering, and is a patron saint for the afflicted

Saint Joseph’s life was filled with suffering. Father Meschler writes, “Indeed, Saint Joseph’s share of suffering was exceedingly great because of his close relationship to the divine Savior. All the mysteries of our Lord’s life are more or less mysteries of suffering. Even Bethlehem and Nazareth have their Cross. Wherever the Savior pillowed His head, traces of the crown of thorns were to be found. How long the divine Child dwelled with Joseph, and how often He rested in his arms and on his breast! Surely the cross could not be wanting to the saint.”

* The Truth about Saint Joseph