Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 11/02/2021

Tin xem nhiều

Ngày 02.02, Chúa Nhật 4 thường niên. Dâng Chúa Giêsu trong đền thánh |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con...

Thứ Hai, ngày 18.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh,...

Thứ Hai, Ngày 12 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Tv 30,7-8 Lạy Chúa, con...

Xin cầu nguyện cho chúng tôi [1] | Nhóm AHPM Vĩnh Long

Franc Lee Tháng Mười 2018. Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Tại căn phòng mang tên: Phòng Vi tính Sr Maria Cosolata. Sơ Matta Mỹ Triều (bên...

Thứ Bảy, Ngày 12 Tháng Tám, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 6, 4-13 Tin Mừng: Mt...