Thursday, 15/04/2021

Monthly Archives: March 2021

Tin xem nhiều

Sri Lanka: ‘Toàn quốc được rửa tội qua đêm’

ACN phỏng vấn Cha Prasad Harshan, hỗ trợ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố cùng với nhóm ‘Faith Animation Team’ 12...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIX Quanh Năm, A | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Isaia 45.1,4-6; Khởi đầu Thư I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 1,1-5b và Phúc...

April Magnificat Booket p.265-266 | Một thoáng suy tư

A short meditation from Magnificat in USA. Gathering the Fragments, Gathering Humanity “Were you able to celebrate the Eucharist in prison?” is one question that many...

Tượng Chúa Kitô bị chặt đầu trong những vụ tấn công mới vào tượng...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 7 18, 2020 Christine Rousselle Washington, D.C. Newsroom,...

Thứ Tư, Ngày 21 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Gn 3,1-10   Tin Mừng: Lc 11,29-32   Ca...