Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 13/02/2021

Tin xem nhiều

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Ảnh & Nhạc diễn ý bài Phúc Âm

Franc Lee Tin Mừng:  Mt 2,1-12Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.Khi Đức Giê-su ra đời...

Bản đồ 26 Giáo Phận Việt Nam

Bản đồ 26 Giáo Phận của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Các tư liệu trên bản đồ nầy trích từ Wikipedia khoảng đầu...

Ngày Thế giới chống buôn người: Một cuộc chiến liên quan đến tất cả...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 8 03, 2020 ...

Thứ Hai, ngày 11.05 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại, chính Người đã...

Đức Thánh Cha gửi 250.000 euro đến Li Băng

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 8 13, 2020 Kathleen N....