Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 23/02/2021

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 20, 2018 – August 26, 2018

August 20, 2018 « August 19  |  August 21 » Memorial of Saint Bernard, Abbot and Doctor of the Church Lectionary: 419 Reading 1 Ez 24:15-23 The word of the LORD...

Chúa Nhật XV Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/RudiQlYXsTI ĐÁP CA Download File PDF | File MP3   Vì trục trặc ngoài ý muốn, thiếu Alleluia. Mong...

Lễ Chúa Ba Ngôi | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Ba, ngày 07 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi...

Chúa Nhật 22 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/R2Xj2EUQKMM ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy