Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 01/02/2021

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, ngày 25 Tháng Một, Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại, Lễ Kính | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ: 2Tm 1, 12; 4,8 Tôi biết tôi tin vào ai...

Thứ Năm, Ngày 05 Tháng Bảy, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ (Kh 5,9-10) Lạy Chúa, Chúa...

Thứ Ba, ngày 05 Tháng Hai, Thánh A-ga-ta, Đồng Trinh, Tử Đạo, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)             Ca nhập lễ Đây là một số trinh nữ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | July 20, 2020 – July 26, 2020

July 20, 2020 « July 19  |  July 21 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Optional memorial Saint Apollinaris, Bishop and Martyr The prophet...

Ngày 14 Tháng Tư, Chúa Nhật Lễ Lá | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Nghi thức tưởng niệm Chúa vào Giê-ru-sa-lem Anh chị em thân mến,...