Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 06/02/2021

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 29 Tháng Sáu, Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông Đồ, Lễ Trọng...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Đây hai vị tông đồ...

Nhạc, thơ diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm...

NHẠC THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/s5XEf3OdlJ4 Download File PDF tại đây Xem...

Thứ Bảy, ngày 07.03 | Thánh Fêlicita và thánh Perpêtua | LCTTL năm A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 18,8 Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức...

Panô Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm B

Franc Lee Tin Mừng   Mt 28,16-20 Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tin...

Mừng 28 năm Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên

Hai mươi tám năm linh mục, Không đợi chẵn năm sợ gục dọc đường. Mạo muội thông báo tỏ tường, Xin lời cầu nguyện đoạn đường tiếp...