Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 08/02/2021

Tin xem nhiều

Chúa Nhật XXVII Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/kOOQXnm7bmY ĐÁP CA Doownload File PDF | File MP3 ALLELUIA Doownload File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Hai, ngày 20.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...

Thứ Sáu, ngày 17 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ : Kh 5,9-10 Lạy Chúa, Chúa đã lấy máu đào...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay, A | Quang Hoài

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu – Mộng Hoa Video: Hiếu Nguyễn https://youtu.be/fnMTh-ACwq8 Download File PDF...

Thứ Ba, Ngày 17 Tháng Mười, Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Pl 3,17 – 4,1 Tin Mừng  ...