Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 04/02/2021

Tin xem nhiều

Ngày 16 Tháng Tư, Chúa Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Cv 10,34a.37-43 Bài đọc 2: ...

Đừng bao giờ mệt mỏi chuyện cầu nguyện cho các linh mục của anh...

by phanxicovn Vatican Insider | Andrea Tornielli | 01-12-2017 “Đừng bao giờ mệt mỏi chuyện cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em. Cha...

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng | Thánh Vịnh Đáp Ca năm A

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://youtu.be/lmkstqFMk8M ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Sáu, Ngày 02 Tháng Mười Một, Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   1 Tx 4,14; 1...

Thứ Sáu, Ngày 07 Tháng Tư Thánh Gioan Baotixita La San, Linh Mục, lễ nhớ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gr 20,10-13 Tin Mừng: Ga 10,32-42   Ca...