Sunday, 28/02/2021

Daily Archives: 17/02/2021

Tin xem nhiều

Chúa Nhật Lễ Lá B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/oKHhnBVU1Oc ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF  

Thứ Tư, Ngày 02 Tháng Tám, | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Xh 34, 29-35 Tin Mừng: ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 1, 2018 – October 7, 2018

October 1, 2018 « September 30  |  October 2 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Memorial of Saint Therese of the Child Jesus, Virgin and Doctor of...

Daily Readings Audio | March 19, 2018 – March 25, 2018

March 19, 2018 « March 18  |  March 20 » Solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary Lectionary: 543 Reading 1 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 The...
video

Lạy Chúa xin giúp chúng con

Truyền Thông Dòng Tên https://youtu.be/lswvJy_aHqM