Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 10/09/2021

Tin xem nhiều

Ukraine – một sứ mạng đặc biệt: Một linh mục mô tả kinh nghiệm...

Được đăng bởi Giáo hội Công giáo News vào tháng 7 21, 2020 ...

Thứ Ba, ngày 04.05 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Kh 19,5; 12,10 Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những...

Cùng Học Yêu Thương Với Thầy | Chúa Nhật VI Phục Sinh năm B...

vo ha Trước khi chuyển sang giai đoạn mới, Phụng Vụ Lời Chúa Chủ Nhật Thứ VI Mùa Phục Sinh Năm B, tiếp tục vinh...

Thứ Sáu, Ngày 18 Tháng Năm | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Kh 1,5-6 Đức Ki-tô...

Thứ Tư, Ngày 14 Tháng Sáu, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong Thánh Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 3,4-11 Tin Mừng: Mt...