Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 18/09/2021

Tin xem nhiều

Khảo sát của Pew: Hầu hết người Công giáo Hoa Kỳ có “cái nhìn...

Tri Khoan chuyển ngữ J-P Mauro | 29/06/21 Người Công giáo và người không Công giáo cũng đều có câu trả lời ủng hộ giáo hoàng. Sự...

Ngày 26 Tháng Ba, Chúa Nhật 4 Mùa Chay, A | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Bài đọc...

Vệ binh Thụy Sĩ đầu tiên mang dòng máu Philippines tuyên thệ

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 10 10, 2020 John...

Thứ Sáu, ngày 26 Tháng Tư, tuần Bát Nhật Phục Sinh | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ :  Tv 77,53 Chúa dẫn đưa dân Người tiến bước...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | May 10, 2021 – May 16, 2021

May 10, 2021 Readings for the Optional Memorial of John of Avila, Priest and Doctor of the Church Nghe các bài đọc Anh Ngữ tại...