Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 01/09/2021

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 6 Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn Nghe...

Chúa Nhật 18 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Năm, Ngày 18 Tháng Năm | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy Bài đọc:   Cv 15,7-21 Tin Mừng   Ga 15,9-11 Ca...

Thứ Hai, ngày 17 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 26,7.9 Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa....

Thứ Tư, ngày 22.09 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc)  Ca nhập lễ Chúa phán : “ Ta là Đấng cứu độ dân Ta,...