Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 16/09/2021

Tin xem nhiều

video

Cao cung lên | Quang Dũng

https://youtu.be/FtM__gdhEbw Cao cung lên - Quang Dũng Ghi hình trực tiếp tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội Live Concert Giáo xứ Chính toà...

Đức Thánh Cha với các ngân hàng lương thực: Chống đói cũng có nghĩa...

Đức Thánh Cha nói với các ngân hàng lương thực: chống đói cũng có nghĩa là chống lãng phí ‘Tôi xin cảm ơn về về...

Thứ Năm, ngày 13.08 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...

Thứ Ba, ngày 08.06 | LCTTL năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ: Tv 26,1-2 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ...

Bài giảng Chúa Nhật 17 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Chúa dạy có mỗi một kinh: Gọi Chúa là Cha, kêu xin thế nầy: Lạy Cha vinh hiển tràn đầy, Triều đại sung mãn cao...