Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 09/09/2021

Tin xem nhiều

Thứ Bảy 09.10, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Thứ Tư, ngày 23.06 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 27,8-9 Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là...

Lúa mì, lúa mạch và những vụ mùa thu hoạch

Scarlett Le | Tam Le | Đời sống thời Kinh Thánh Vào thời Kinh Thánh, người ta thường tiến hành công việc cày bừa sau...

Cảnh quay của camera bay trên Núi Thánh Micae sẽ hướng ý nghĩ của...

Cảnh quay của camera bay trên Núi Thánh Mi-ca-e sẽ hướng ý nghĩ của chúng ta về những điều thuộc thượng giới Zelda Caldwell 03...