Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 05/09/2021

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | January 18, 2021 – January 24, 2021

January 18, 2021 Nghe các bài đọc Anh Ngữ tại đây ⇒ LISTEN PODCAST Monday of the Second Week in Ordinary Time Lectionary: 311 DAILY MEDITATION by Daily reading...

Ngày 10.10, Chúa Nhật 28 Thường Niên | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Ý nghĩa dụ ngôn người Samaria nhân hậu | Sổ tay Giáo Lý Viên

Ý nghĩa dụ ngôn người Samaria nhân hậu Chúng ta hãy phân tích câu chuyện trong Kinh Thánh, dụ ngôn người Samria nhân hậu được...

Thứ Bảy, ngày 20.06, Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, A 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 12,6 Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con...

Thứ Hai, ngày 29 Tháng Bảy, Thánh Mácta, Lễ Nhớ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ    Lc 10,38 Đức Giê-su vào làng kia, có một phụ nữ...