Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 02/09/2021

Tin xem nhiều

Thứ Năm, 05.12 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  x Tv 118,151-152 Lạy Chúa, Chúa đã ở gần bên, đường...

Chúa Chăm Sóc Con Dân Của Người | Chúa Nhật 17 Thường Niên B...

vo ha Theo Dịch Lý, trời đất xoay dần mấy chục năm trước, làm cho sau lúc thịnh thì tới lúc suy. Lúc suy thì...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên | Lm. Peter Trần Thế...

CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM B Sách Sáng Thề Ký 2.18-24; Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tìn Hữu Do Thái 2.9-11 và Phúc Âm Thánh Matcô...

Thứ Năm, Ngày 10 Tháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : x Tv 67,8-9.20 Lạy...

Đêm sầu thảm trong vườn ô liu | Chuyện dài mùa Thương Khó

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó. Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút 1. Bữa ăn...