Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 04/09/2021

Tin xem nhiều

Thứ Ba, ngày 27.10 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Thứ Hai, ngày 29.06, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Đây hai vị tông đồ đều anh dũng dâng máu đào...

Ngày 11.10, Chúa Nhật 28 Thường Niên | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay | Quang Hoài

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An https://youtu.be/YOmMxwC74k4 Download File PDF tại đây
video

Bài giảng Chúa Nhật XXVI Quanh Năm A

Người kia có hai con trai Đứa nhất Ông bảo: Hôm nay làm vườn. Lúc đầu nó bảo rằng: KHÔNG Nhưng sau hối hận ra công đi...