Thursday, 28/10/2021

Daily Archives: 19/09/2021

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

https://youtu.be/NVibuifcPag oOo Trước khi từ giả lên trời Chúa gặp môn đệ ban lời khuyên răn: Quyền hành khắp cõi gian trần Trên Trời cao thẳm trao ban cho...

Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Anh mù từ khi mới sinh Do Thiên Chúa phạt, tội tình của ai? Vinh quang Thiên Chúa tuyệt hay Sẽ được tỏ hiện trên ngay người...

Anh em sinh đôi 26 tuổi được truyền chức linh mục bên nhau trong...

Facebook Seminaristi Treviso Aleteia 09 tháng Sáu, 2019 Quyết định của họ là “rất riêng tư, độc lập, và tự do,” nhưng nó dẫn đến cùng một...

Chúa Nhật 24 Thường Niên, A | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 27.02, Thứ Năm sau Lễ Tro | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  x Tv 54,17-20.23 Khi tôi kêu khấn Chúa Trời, Người đã...