Tuesday, 28/01/2020

Monthly Archives: November 2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Mười Hai, Thánh Lễ Ban Sáng | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: x. Gl 4,4 Này đây, thời gian đã tới hồi...

Thứ Sáu, ngày 21 Tháng Sáu, Thánh Luy Gondaga, Tu Sĩ, Lễ Nhớ |...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ: x  Tv 23,4.3 Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên...

Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B

Thơ tóm ý: Coi chừng, tỉnh thức, cầu nguyện Vì không ai biết đến chuyện xảy ra. Như Ông Chủ đi phương xa Cửa nhà trao lại quản...

Thứ Tư, Ngày 11 Tháng Tư, Thánh Stanislaô Giám Mục Tử Đạo | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Ca nhập lễ :  4 Er 2,...

Thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình: Đức Phanxicô đọc lời nguyện dài...

by phanxicovn cath.ch, 2018-08-26 Mở đầu thánh lễbế mạc Đại hội Gia đình Thế giới sáng chúa nhật 26 tháng 8 tại Phoenix Park, Dublin, Đức...