Saturday, 07/12/2019

Monthly Archives: November 2019

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 29 Tháng Mười Một, Kính Thánh Giuse | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28 Tin Mừng: Lc...

Thứ Bảy, Ngày 26 Tháng Tám, Kính Đức Trinh Nữ Vương, | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Thị Trinh | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  R 2,1-3.8-11; 4, 13-17 Tin...

Daily Readings Audio | January 15, 2018 – January 21, 2018

January 15, 2018 « January 14  |  January 16 » Monday of the Second Week in Ordinary Time Lectionary: 311 Reading 1 1 Sm 15:16-23 Samuel said to Saul: "Stop! Let...

Bài giảng Chúa Nhật XXIV Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm ý: Người ta bảo Thầy là ai? Là Gioan Tẩy Giả đầu thai hiện về Êlia cũng có vấn đề Hay Ông nào đó...

Thứ Hai, Ngày 05 Tháng Mười Một | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 37,22-23 Muôn lạy Chúa,...