Nhạc, thơ diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

471

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Lạc Văn
Video: Hiếu Nguyễn

Download bài nhạc PDF tại đây