Sunday, 08/12/2019

Daily Archives: 17/11/2019

Tin xem nhiều

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 26, 2019 – September 1, 2019

August 26, 2019 « August 25  |  August 27 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây In the first reading, Paul marvels at God’s...

Chúa Nhật Lễ Lá, A | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A   

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Tin Mừng  Mt 21,1-11 Bài đọc 1:   Is...

Bài giảng Chúa Nhật XXV Quanh Năm B

1. Video bài giảng Tóm ý: Dọc đàng tranh chấp thứ ngôi Xem ai làm lớn bầy tôi phục tùng Làm lớn trở nên rốt cùng Giống như đấy...

Thứ Tư, Ngày 31 Tháng Năm, Đức Ma-ri-a Thăm Viếng Bà Ê-li-sa-bét, Lễ Kính | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Xp 3,14-18a Hoặc:  Rm 12,9-16b Tin Mừng  ...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 21, 2019 – October 27, 2019

October 21, 2019 « October 20  |  October 22 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, Click vào đây Saint Paul, in his letter to the Romans,...