Sunday, 12/07/2020

Daily Archives: 02/11/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Mười Hai, Thánh Lễ Ban Sáng | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: x. Gl 4,4 Này đây, thời gian đã tới hồi...

Bài giảng Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Dân làng không đón tiếp Người, Môn đệ lĩnh ý: Lửa Trời ra tay. Truyền giáo không để lấy oai, Nhưng là tìm lúc dịp...

Ngày 13 Tháng Mười, Chúa Nhật 28 Thường Niên, C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Mùa Vọng, ngày thứ 18: Học cầu nguyện ngợi khen

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-17 Mỗi ngày trong Mùa Vọng, trang Aleteia mời quý độc giả trở thành môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách...