Sunday, 08/12/2019

Daily Archives: 03/11/2019

Tin xem nhiều

RIP | Bà Maria Dương Thị Xưa

CÁO PHÓ CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin: BÀ MARIA DƯƠNG THỊ XƯA Thân mẫu của 3 anh: Lê Văn Răn (P. Minh lớp 60) Lê Văn Rô...

Bài giảng Chúa Nhật XXXII Quanh Năm, C

Thơ diễn ý: Xa-Đốc không tin đời sau, Toa rập bẩy Chúa mưu cao thế nầy: Bảy anh em ruột, thưa Thầy! Làm chồng một chị, kiếm bầy...

Thứ Hai, ngày 12 Tháng Tám | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 73,20.19.22.23 Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,...

Thứ Ba, Ngày 16 Tháng Giêng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 16, 1-13   Tin Mừng:...

Thứ Bảy, 09.11, Cung Hiến Thánh Đường Latêranô | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ   Kh 21,2 Tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời,...