Sunday, 08/12/2019

Daily Archives: 15/11/2019

Tin xem nhiều

Đức Hồng y Parolin: Công trình tạo dựng đẹp nhất của Thiên Chúa là...

Diễn từ tại Đại hội các Gia đình Thế giới lần thứ 12. 17 tháng Chín, 2018 16:13 ZENIT STAFF Dưới đây là văn bản diễn văn...

RIP | Bà Isave Tô Thị Sử

AI TÍN BÀ ISAVE TÔ THỊ SỬ Thân mẫu Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và Dì Agnes Nguyễn Thị Phụng (MTG Cái Mơn) Bà Isave vừa được...

Thứ Ba, Ngày 05 Tháng Mười Hai | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Is 11,1-10 Tin Mừng:  Lc 10,21-24   Ca...

Ngày 05 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 31 Thường Niên, A | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ml 1, 14-2, 2b.8-10 Bài...

Chúa Nhật Lễ Lá | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài Nghe nhạc và Download File MP3 | File PDF https://youtu.be/phQ6M4Hs3pY PANÔ CHÚA NHẬT LỄ LÁ Xem...