Thánh Vịnh Đáp Ca | Chúa Nhật 33 Thường Niên A | Nhóm Thánh Vịnh NaUy

263

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật 33A Mùa Thường Niên 2023

Vào những ngày cuối của năm phụng vụ, Giáo Hội mời gọi chúng ta ngẫm suy về ngày Chúa đến. Ngày đó mỗi người sẽ phải tính sổ với Chúa về những ơn chúng ta đã lãnh nhận từ khi chào đời và cho đến hết cuộc đời. Có người được 5 nén, 3 nén hay một nén… mỗi người có một vốn liếng tuỳ theo khả năng của mình. Đối với Chúa, không quan trọng là chúng ta trao lại cho Ngài bao nhiêu nhưng là sự cần mẫn, cố gắng bằng với chính đôi tay của mình để làm sinh lợi những gì mình đã lãnh nhận. Ngày Chúa đến bất chợt như kẻ trộm không ai biết trước! Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng và tỉnh thức chờ Ngài. Chúng ta không thể biếng nhác, thụ động, dấu kín những khả năng mình có để phục vụ Chúa, Hội thánh và tha nhân. Hãy sống yêu thương theo đường lối Chúa đã dạy ta. Vì thật phúc thay cho người biết tôn sợ Thiên Chúa.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy