Sunday, 08/12/2019

Daily Archives: 08/11/2019

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XX Quanh Năm A

Chúa đến Ty-rô Si-đông Đàn Bà ngoại đạo hết lòng nài van. Con tôi quỉ ám lầm than Hành hạ khốn khổ!  Ngài ban ơn lành! Lấy bánh...

Ánh sáng mới – Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 26.03.2017

Vatican | Tiếng Việt https://youtu.be/LoKPH2hjj7A

Daily Readings Audio | Daily Meditation | August 12, 2019 – August 18, 2019

August 12, 2019 « August 11  |  August 13 » DAILY MEDITATION by Daily reading & meditation website Nghe đọc, click vào đây Optional memorial Saint Jane Frances de Chantal, religious. In...

Bánh Mì Chúa Nhật 5 Thường Niên C

Franc Lee https://youtu.be/fHra3jaYLyM Franc Lee

Thứ Sáu, Ngày 25 Tháng Tám, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Thị Trinh | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  R 1,1.3-6.14b-16.22 Tin Mừng: Mt...