Home Lịch phụng vụ Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Hai 2019 năm A

Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Hai 2019 năm A

0
Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Hai 2019 năm A

MÙA VỌNG

“Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là Mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là Mùa để qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Ki-tô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như Mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

LƯU Ý 2:
 1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE 236).
 2. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16-12:
 3. Không được cử hành các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).
 4. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);
 5. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
 6. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của Mùa Phụng Vụ này (OCM, số 32).

THÁNG MƯỜI HAI 2019

Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi quốc gia quyết tâm sử dụng các phương cách cần thiết đặt tương lai của các thiếu nhi, đặc biệt những trẻ đang chịu đau khổ, lên hàng ưu tiên.

DL AL Màu
lễ phục
 Ngày Lễ
1-12 6-11 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: Năm A. Is 2,1-5; Tv 121,1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9; Rm 13,11-14; Tv 84,8; Mt 24,37-44.

Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

2 7 Tm Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Tv 121,1-2.3-4b.4cd-5.6-7.8-9; x. Tv 79,4; Mt 8,5-11.
3 8 Tr Thứ Ba. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 1 Cr 9,16-19.22-23; Tv 116,1bc.2; Mt 28,19a.20b; Mc 16,15-20.
4 9 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Is 25,6-10a; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; [ngoài KT]; Mt 15,29-37.
5 10 Tm Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Tv 117,1 và 8-9.19-21.25-27a; Is 55,6; Mt 7,21.24-27.
6 11 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 29,17-24; Tv 26,1.4.13-14; [ngoài KT]; Mt 9,27-31.
LƯU Ý 3:

Các ngày thứ Sáu có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích v.v… (HĐGM Việt Nam, khóa họp 04.1991).

Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép.

7 12 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 30,19-21.23-26; Tv 146,1-2.3-4.5-6; Is 33,22; Mt 9,35—10,1.5a.6-8.
LƯU Ý 4:

Lễ chiều:

 1. Các chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành thánh lễ Chúa Nhật.
 2. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc xin xem Những điều cần biết trước, số III trang 5.
8 13 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II. Is 11,1-10; Tv 71,1-2.7-8.12-13.17; Rm 15,4-9; Lc 3,4.6; Mt 3,1-12.
9 14 Tr Thứ Hai. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12; x. Lc 1,28; Lc 1,26-38. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Điđacô, và trong giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh không cử hành lễ KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN).
LƯU Ý 5:

Lễ cầu cho giáo dân (có lịch quen gọi là lễ họ, lễ cầu cho hàng xứ, v.v… là lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận, và linh mục quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ, như luật dạy. Hiện nay tại Việt Nam, mỗi năm có 11 ngày cử hành lễ cầu cho giáo dân, xin xem Những điều cần biết trước, II, trang 3.

10 15 Tm Thứ Ba. Is 40,1-11; Tv 95,1-2.3 và 10ac.11-12.13; [ngoài KT]; Mt 18,12-14.
11 16 Tm Thứ Tư. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr). Is 40,25-31; Tv 102,1-2.3-4.8 và 10; [ngoài KT]; Mt 11,28-30.
12 17 Tm Thứ Năm. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Is 41,13-20; Tv 144,1 và 9.10-11.12-13ab; x. Is 45,8; Mt 11,11-15 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c (hay Dcr 2,14-17 hay Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab); Gđt 13,18bcde.19; [ngoài KT]; Lc 1,26-38 (hay Lc 1,39-47)).
13 18 Đ Thứ Sáu. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 48,17-19; Tv 1,1-2.3.4 và 6; [ngoài KT]; Mt 11,16-19.
14 19 Tr Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Hc 48,1-4.9-11; Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19; Lc 3,4.6; Mt 17,9a.10-13.
15 20 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Is 35,1-6a.10; Tv 145,6c-7.8-9a.9b-10; Gc 5,7-10; Is 61,1 x. Lc 4,18; Mt 11,2-11.
16 21 Tm Thứ Hai. Ds 24,2-7.15-17a; Tv 24,4-5ab.6 và 7bc.8-9; Tv 84,8; Mt 21,23-27.
17 22 Tm Thứ Ba. St 49,2.8-10; Tv 71,1-2.3-4ab.7-8.17; [ngoài KT]; Mt 1,1-17.
LƯU Ý 6:

Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ (CGKPV) theo ngày 17.12 (bỏ các ngày trong Tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

Các ngày trong tuần, từ 17 đến 31 tháng 12:

 1. Không được cử hành thánh lễ ngoại lịch và thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
 2. Chỉ được cử hành thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
 3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ kinh Phụng vụ

 1. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài các giáo phụ, lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đoạc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

2) Thánh lễ

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

18 23 Tm Thứ Tư. Gr 23,5-8; Tv 71,1-2.12-13.18-19; [ngoài KT]; Mt 1,18-24.
19 24 Tm Thứ Năm. Tl 13,2-7.24-25a; Tv 70,3-4a.5-6ab.16-17; [ngoài KT]; Lc 1,5-25.
20 25 Tm Thứ Sáu. Is 7,10-14; Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; [ngoài KT]; Lc 1,26-38.
21 26 Tm Thứ Bảy. Thánh Phêrô Casiniô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Tv 32,2-3.11-12.20-21; [ngoài KT]; Lc 1,39-45.
22 27 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV. Is 7,10-14; Tv 23,1-2.3-4.5-6; Rm 1,1-7; Mt 1,23; Mt 1,18-24.
23 28 Tm Thứ Hai. Thánh Gioan Kêty, linh mục (Tr). Ml 3,1-4.23-24; Tv 24,4-5ab.8-9.10 và 14; [ngoài KT]; Lc 1,57-66.
24 29 Tm Thứ Ba. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29; [ngoài KT]; Lc 1,67-79.

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Tv 88,4-5.16-17.27 và 29; Cv 13,16-17.22-25; [ngoài KT]; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý 7:

Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

MÙA GIÁNG SINH

Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người, đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

25 30 Tr Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

Lễ đêm: Is 9,1-6; Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13; Tt 2,11-14; Lc 2,10-11; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,14; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10; Tv 97,1.2-3a.3b-4.5-6; Dt 1,1-6; [ngoài KT]; Ga 1,1-18 (hay 1,1-5.9-14)). Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thành lễ an táng.

LƯU Ý 8:

Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).

26 1-12 Đ Thứ Năm. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-59; Tv 30,3cd-4.6 và 8ab.16bc và 17; Tv 117,26a.27a; Mt 10,17-22.
27 2 Tr Thứ Sáu. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4; Tv 96,1-2.5-6.11-12; [x. Thánh ca Te Deum]; Ga 20,1a.2-8.
28 3 Đ Thứ Bảy. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1 Ga 1,5—2,2; Tv 123,2-3.4-5.7cd-8; [x. Thánh ca Te Deum]; Mt 2,13-18.
29 4 Tr CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14]; Tv 127,1-2.3.4-5; Cl 3,12-21 (hay 3,12-17); Cl 3,15a.16a; Mt 2,13-15.19-23. (Không cử hành lễ Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo).
30 5 Tr Thứ Hai. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh vịnh tuần I. 1 Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10; [ngoài KT]; Lc 2,36-40.
31 6 Tr Thứ Ba. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, giáo hoàng (Tr). 1 Ga 2,18-21; Tv 95,1-2.11-12.13; Ga 1,14a.12a; Ga 1,1-18.

 

Tâm Thành biên soạn