Saturday, 07/12/2019

Daily Archives: 09/11/2019

Tin xem nhiều

Ngày 12 Tháng Năm, Chúa Nhật 4 Phục Sinh | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ. Ca nhập...

Thứ Tư, ngày 16 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

 Thứ Hai, Ngày 09 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên...

Bài giảng Chúa Nhật XXXI Quanh Năm B

1. Video bài giảng Thơ diễn ý: Giới răn trọng nhất chính là Yêu Chúa hết sức hết cà trí tâm Yêu người, không phải tà dâm Nhưng yêu...