Sunday, 08/12/2019

Daily Archives: 12/11/2019

Tin xem nhiều

Tiến trình tuyên phong Chân Phước và Hiển Thánh

Bài tóm lược nầy dựa theo: Những thông tin được Văn Phòng báo chí Vatican phổ biến ngày 12.9.1997 nhằm cắt nghĩa những điều lệ...

Thứ Sáu, Ngày 09 Tháng Ba | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ:  Tv 85,8.10 Lạy Chúa, không...

Thứ Ba, ngày 29 Tháng Mười | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 104,3-4 Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan...

Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng Năm | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Kh 5,9-10 Lạy Chúa,...

 Thứ Hai, Ngày 09 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên...