Sunday, 12/07/2020

Daily Archives: 12/11/2019

Tin xem nhiều

Lịch Phụng Vụ Tháng Tám 2018 năm B

Peter Tâm Thành biên soạn Ý cầu nguyện: Cầu cho các nghệ sĩ. Xin cho các nghệ sĩ trong thời đại chúng ta, biết dùng tài...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | April 2, 2018 – April 8, 2018

April 2, 2018 « April 1  |  April 3 » DAILY MEDITATION Monday within the Octave of Easter by Rev. Peter Tuyen Tran ooo In the Acts of the Apostles, Peter chastises...

Chúa Nhật 1 Mùa Chay | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/cbj4YSCB1O8 ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF GRADUALE Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Năm, 26.12, Thánh Têphanô, Tử Đạo tiên khởi, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Cửa trời đã mở ra đón thánh Tê-pha-nô vào. Người là...

Thứ Năm, Ngày 17 Tháng Tám, Kính Máu Thánh Chúa Giêsu | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Gs 3,7-10a.11.13-17 Tin Mừng: Mt 18,21...