Sunday, 08/12/2019

Daily Archives: 04/11/2019

Tin xem nhiều

Tháng Mười năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài...

Nữ tu Cristina về lại!

by phanxico.vn fr.aleteia.org, Rachel Molinatti, 2018-12-18 Tuần này Nhóm Truyền giáo Shalom cho biết một video clip truyền giáo vừa ra lò với ngôi sao danh...

Thư kêu gọi hưởng ứng Tủ thuốc Bác Ái Cha Trương Bửu Diệp ở...

Ngày 20.10.2018 Kính thưa quí bà con có lòng mộ mến Cha PX. Trương Bửu Diệp Kính gửi quí ân nhân tủ thuốc Bác Ái Cha...

Thứ Năm, Ngày 14 Tháng Chín, Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Ds 21,4b-9 Bài đọc 2:  ...

Thứ Tư, ngày 01 Tháng Năm, Thánh Giuse Thợ | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo) Ca nhập lễ : Tv 127,1-2 Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ...