Sunday, 12/07/2020

Daily Archives: 04/11/2019

Tin xem nhiều

Thứ Ba, Ngày 17 Tháng Bảy | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ : Tv 16,15 Phần con...

Ngày 21.06, Chúa Nhật 12 Thường niên, A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Chúa là sức mạnh của dân Chúa, là thành...

Daily Readings Audio | March 12, 2018 – March 18, 2018

March 12, 2018 « March 11  |  March 13 » Monday of the Fourth Week of Lent Lectionary: 244 Reading 1 Is 65:17-21 Thus says the LORD: Lo, I am about...

Ngày 17 Tháng Tư, Thứ Hai Tuần Bát Nhật  Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 2,14.22b-33 Tin Mừng   Mt 28,8-15 Ca...

Thứ Năm, ngày 09.07 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ :  Tv 47,10-11 Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng...