Hình ảnh kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên [Phần 2]

1789

Quang Trong Hien Vancouver

Tiệc mừng kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục của Cha Phêrô Trần Thế Tuyên sau Thánh Lễ Tạ Ơn ngày 20.1.2018 tại Trung Tâm Công Giáo San Jose 2849 S. White Rd. San Jose CA. 95148 USA.