Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 17/01/2020

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XVII Quanh Năm B

Tóm ý: Chúa sang bên kia biển Hồ Dân chúng kéo đến tha hồ mừng vui Chúa thành điểm tựa tới lui Bệnh hoạn cứu chữa, Tin Vui...

Thứ Hai, Ngày 21 Tháng Tám, Thánh Pi-ô X, Giáo Hoàng, Lễ Nhớ | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Tl 2,11-19 Tin Mừng: Mt 19,16-22 Ca...

Sơ Maria Nguyễn Kim Ly | Xin Cha chuyển cầu 17

https://youtu.be/s-WbNx4TZbg Vài hình ảnh Dòng Chúa Quan Phòng tại Cù Lao Giêng, nơi Sơ Maria Kim Ly đang phục vụ Hiện trạng cơ sở nhà Dòng...

Chúa Nhật 3 Phục Sinh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/BUhdvwssQ6E ĐÁP CA Nghe và Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Nghe và Download File MP3 | File...

Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Một, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ  (Tv 32,11.19) Đời nọ tới...