Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 09/01/2020

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 24 Tháng Bảy | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 53,6.8 Này con được Thiên Chúa phù trì, thân...

Thứ Ba, ngày 12 Tháng Ba | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Tv 89,1-2 Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài...

Thứ Bảy, ngày 11.01 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ : Gl 4,4-5 Thiên Chúa đã sai Con mình tới, do...

Lịch Phụng Vụ Tháng Ba 2019 năm C

THÁNG BA Ý cầu nguyện: Cầu cho các cộng đồng Kitô hữu, đặc biệt là những ai đang chịu bách hại, cảm thấy họ được...

Thứ Hai, ngày 27 Tháng Năm | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Rm 6,9 Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh,...