Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 03/01/2020

Tin xem nhiều

Thứ Sáu, Ngày 12 Tháng Giêng, Kính Thánh Tâm Chúa | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: 1 Sm 8,4-7.10-22a   Tin Mừng: Mc...

Thứ Năm, ngày 09 tháng Ba | Lời Chúa trong Thánh Lễ năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Et 4,17k-17m.17r-17t Tin Mừng: Mt 7,7-12 Ca...

Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một, Thánh An-rê, Tông Đồ, Lễ Kính | Lời...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 10,9-18 Tin Mừng   Mt 4,18-22   Ca...

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng Bảy| Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Xh 14,5-18 Tin Mừng: Mt 12,38-42 Ca...

Thế giới như cột điện thoại

by phanxicovn Ronald Rolheiser, 2007-02-25 Quà Giáng Sinh năm 2006 của tôi là chiếc điện thoại di động. Trước đó, tôi vẫn luôn cự lại chưa...