Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 12/01/2020

Tin xem nhiều

Thứ Tư, 13.11 | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 87,3 Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện...

Thứ Ba, ngày 28.01, Thánh Tôma Aquinô, Lm.,Ts. | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Hc 15,5 Chúa đã cho người lên tiếng giữa cộng...

Panô Chúa Nhật XXXIV Quanh Năm B

Franc Lee Gioan 18,33b-37 Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không? "...

Thứ Tư, Ngày 26 Tháng Bảy, Thánh Gio-a-kim và An-na, Song Thân Đức Maria, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Hc 44,1.10-15 Tin Mừng   Mt 13,16-17 Ca...

Chúa Nhật V Thường Niên B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/qAHCZuQjb9E ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy