Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 26/01/2020

Tin xem nhiều

Các đồng xu thảy ở bồn nước Trevi sẽ không còn dành riêng cho...

by phanxicovn cath.ch, Grégory Roth, 2017-11-12 Các đồng xu du khách thảy vào bồn nước Trevi, một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Rôma, sẽ...

Linh Sơn cổ tự, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang

NguoiAnGiang Chùa nằm trên gò cao, bên những đại thụ râm mát. Chùa Linh Sơn còn được gọi là chùa Phật Bốn tay núi Ba Thê,...

Thứ Hai, Ngày 07 Tháng Tám, Tuần 18 Thường Niên A| Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Ds 11,4b-15 Tin Mừng: Mt 14,13-21 Ca...

Ngày 19 Tháng Tư, Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 3,1-10 Tin Mừng   Lc 24,13-35 Ca...

Daily Readings Audio | Daily Meditation | October 29, 2018 – November 4, 2018

October 29, 2018 « October 28  |  October 30 » Monday of the Thirtieth Week in Ordinary Time Lectionary: 479 Reading 1 Eph 4:32–5:8 Brothers and sisters: Be kind to one another,...