Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 07/01/2020

Tin xem nhiều

Thứ Bảy, ngày 15.02, kính Đức Mẹ | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra...

Thứ Hai, ngày 17 Tháng Sáu | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 26,7.9 Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa....

Thứ Năm, ngày 30.01 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 95,1.6 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,...

Hoa Xuân Tao Đàn Canh Tý 2020

NguoiAnGiang Vài hình ảnh gởi đến bà con như một món quà nho nhỏ nhân dịp Xuân Canh Tý sắp đến. Cung Chúc Tân Xuân một...

Thứ Bảy, ngày 21.12 | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ x. Is 7,14; 8,10 Chúa là Đấng hiển trị gần đến,...