Friday, 28/02/2020

Daily Archives: 10/01/2020

Tin xem nhiều

Huấn từ của Đức Thánh Cha tại Đền thờ Đức Mẹ Thương Xót, Vilnius,...

‘Đức Mẹ Thương Xót, cũng như mọi hiền mẫu, luôn cố gắng hiệp nhất gia đình’ 22 tháng Chín, 2018 17:37 ZENIT STAFF Dưới đây là văn...

Gặp gỡ những vị tân thánh được tuyên phong ngày 14 tháng Mười

Đức Phaolo VI cùng với sáu vị khác được nâng lên bàn thờ. Matthew E. Bunson Lễ tuyên phong thánh cho Đức Giáo hoàng Phaolô VI...

Sau hè nhà Đức Thánh Cha

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Từ “sau hè” nghe nó nhà quê hết cỡ, nhưng ai cũng cảm thấy một gần gũi thân quen và...

Thứ Năm, Ngày 04 Tháng Mười, Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Thánh Phan-xi-cô, người của Thiên...

Thứ Bảy, ngày 10 Tháng Tám, Thánh Lôrenxô, Phó Tế, Tử Đạo | LCTTL...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ Đây là thánh Lô-ren-xô, người đã hiến thân phục vụ Hội...