Thứ Sáu, 13.05.2022, Đức Mẹ Fatima | LCTTL năm C

15

https://www.catholicnewsagency.com/images/saints/Fatima_13May.jpgMời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô
Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra vua cai trị trời đất đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm mẹ chúng con. Xin cho chúng con khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ. Chúng con có thể góp phần mở mang Nước Chúa Ki tô mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:   Cv 13, 26-33
Điều Thiên Chúa hứa, thì Người đã thực hiện khi làm cho Ðức Giêsu sống lại.

Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ
Khi đến An ti ô Khi a miền Pi-xi-đi-a, ông Phao-lô đứng giữa hội đường và nói: “Thưa đồng bào It-ra-en và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Dân cư thành Giê-ru-sa-lem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Đức Giê-su; khi kết án Người, họ đã làm cho ứng nghiệm những lời ngôn sứ đọc mỗi ngày sa-bát. Tuy không thấy Người có tội gì đáng chết, họ vẫn đòi Phi-la-tô xử tử. Sau khi thực hiện tất cả mọi điều Kinh Thánh chép về Người, họ đã hạ Người từ trên cây gỗ xuống và mai táng trong mồ. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Trong nhiều ngày, Đức Giê-su đã hiện ra với những kẻ từng theo Người từ Ga-li-lê lên Giê-ru-sa-lem. Giờ đây chính họ làm chứng cho Người trước mặt dân.
“Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-su sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 2: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con.” Đó là lời Chúa

Đáp ca:  Tv 2, 6-7. 8-9. 10-11
ĐCon là Con của Cha, ngày  hôm nay Cha đã sinh  ra Con (c. 7).

1. Chính Ta đã đặt vị quân vương Ta tuyển chọn, lên trị vì Sion, núi thánh của Ta. Tân vương lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, Người phán bảo tôi rằng: “Con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”.

2. Con cứ xin rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dung trượng sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành đồ gốm.

3. Vậy giờ đây, hỡi các vua, hãy biết điều, thủ lãnh trần gian nào tinh ngộ! Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa, hãy, hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người.

Tung hô Tin Mừng   Ga 14, 6
Allêluia. Allêluia. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng   Ga 14, 1-6
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”     

Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì Người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi Người giáng sinh, đức đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến, nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ  x Lc 11,27
Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Vì lòng Người đã cưu mang Con Chúa Cha hằng hữu!

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và đã được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Ki-tô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.