Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới | Cha Roland Jacques, OMI

1183
Hiệp ý với Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh, và tất cả những ai yêu mến Cha Phanxicô Diệp !
Xin Tôi Tớ Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta với Chúa Giêsu Giáng Sinh.
Vào Năm Mới Kỷ Hợi – 2019 sắp tới sẽ có tin vui về hồ sơ của Cha Francis.
Hẹn gặp nhau vào đầu tháng 3!
Cha Roland (Dương Hữu Nhân), OMI