Home Tin tức Giáo Hội toàn cầu Video công bố ý cầu nguyện tháng Mười Một của Đức Thánh Cha

Video công bố ý cầu nguyện tháng Mười Một của Đức Thánh Cha

0
Video công bố ý cầu nguyện tháng Mười Một của Đức Thánh Cha

‘Phục vụ cho hòa bình: cầu cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn chiến thắng ngôn ngữ gây xung đột.’

06 tháng Mười Một, 2018 18:00
Ý cầu nguyện tháng Mười Một 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô là “Phục vụ cho Hòa bình: cầu cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn chiến thắng ngôn ngữ gây xung đột.” Một video trình bày ý cầu nguyện được phát hành ngày 6 tháng Mười Một, 2018.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố trên khắp thế giới qua Pope’s Worldwide Prayer Network (Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha. 

Toàn văn:
Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình. Nó là sự khát khao trên hết của những người chịu đau khổ vì thiếu vắng nó.
Chúng ta có thể nói bằng những từ ngữ hoa mỹ, nhưng nếu tâm hồn chúng ta không có hòa bình, thì sẽ không có hòa bình trên thế giới.
Nói không tuyệt đối với bạo lực và 100 phần trăm đối với sự nhân hậu, chúng ta cùng xây dựng nền hòa bình theo phúc âm không loại trừ một ai.
Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại sẽ chiến thắng ngôn ngữ gây xung đột.

 

[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/11/2018]