Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

1386

Thiên Chúa đã yêu thế gian
Bằng một tình yêu trao ban tận cùng
Con Chúa nhập thể sống chung
Cay chua mặn ngọt lao lung kiếp người.

Thân xác đau khổ rã rời
Chết treo thập giá cho đời niềm tin
Tin rằng Con Chúa hy sinh
Gánh tội nhân thế, phúc vinh thiên đàng.

Bỏ đi ý nghĩ phủ phàng
Con Thiên Chúa đến lọc sàng trần gian.
Tội lỗi đừng có kêu van
Hoả ngục lửa đỏ đã trang bị chờ

Người ơi đừng quá hững hờ
Ba Ngôi Thiên Chúa đang chờ chúng ta
Sinh dựng để cứu, để tha.
Để ban phần thưởng cùng Cha trên Trời. Amen

oOo

ooo

Xin mời nghe thánh ca: CHÚA CHỜ TA