Friday, 16/04/2021

Daily Archives: 01/03/2021

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 4 Mùa Chay C | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/h-f6sLJnvBQ ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF --- CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM Download File MP3 | File...

Bài giảng Chúa Nhật XXIX Quanh Năm A

Thơ tóm ý: Biệt Phái bày mưu tính kế: Có nên nộp thuế Hoàng Đế hay không? Rõ ràng ý xấu bên trong Chúa đòi xem rõ...

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/jiMV2ImLUWU ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật, 30 tháng 12, Lễ Thánh Gia Thất, năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: Lc 2,16 Các mục đồng hối hả ra đi, tới...

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Quanh Năm A | Lm. Peter Trần...

CHÚA NHẬT XVIII QUANH NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 55,1-3; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 8, 31-39 và Phúc Âm Thánh Matthêô 14, 13-21 https://youtu.be/CfUTirUR6h8 Tin...