Tại sao thánh giá và ảnh tượng được che phủ trong Mùa Chay? | Sổ tay Giáo Lý Viên

1107

Tuần Thương khó:
Tại sao thánh giá và ảnh tượng được che phủ trong Mùa Chay?

Trong 2 tuần cuối của Mùa Chay, bạn thấy là tất cả thánh giá, ảnh tượng và hình ảnh tôn giáo đều bị che phủ bằng vải tím trong cả khu nhà thờ? Những tấm vải che phủ ảnh tượng nầy gọi là “vải che trong tuần thương khó!”

Đây không là điều bắt buộc, Quyển nghi thức thánh lễ Rôma để nghị: Nên bao che thánh giá ảnh tượng trong nhà thờ từ Chúa Nhật V Mùa Chay cho đến Vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật V Mùa Chay có nghĩa là chỉ còn 2 tuần tới lễ Phục Sinh. Hai tuần cuối Mùa Chay gọi là tuần thương khó. “Tide” hay thủy triều trong trường hợp nầy được dùng như thời gian hoặc mùa đặc biệt hoặc lễ hội trong Giáo Hội. Như vậy tuần thương khó là thời gian Chúa Giêsu chọn khổ nạn và chết trên thánh giá. Hai tuần cuối của Mùa Chay là thời gian đặc biệt để suy niệm về sự đau khổ và cái chết của Chúa.

Cũng thấy lạ khi thánh giá và ảnh tượng trong nhà thờ bị che phủ! Phải chăng đây là thời gian để suy niệm về những hình ảnh nầy nhiều hơn?

Thật ra, chúng ta che những hình ảnh để làm đậm nét nhận thức của chúng ta về thời điểm rất quan trọng này trong năm. Đoan chắc rằng: Khi bước vào nhà thời với những ảnh tượng che phủ sẽ hiểu ý nghĩa của tuần thương khó. Ảnh tượng bị che phủ, tức coi như trong nhà thờ không có ảnh tượng khiến chúng ta có dịp dâng thêm chút ít hy sinh bằng không nhìn ngắm ảnh tượng nhưng tập trung vào việc lắng nghe Phúc âm và các bài đọc khác được công bố trong Thánh lễ Phục sinh của Chúa!

Rồi sau khi những vải che phủ ảnh tượng tháo xuống, chúng ta có dịp chiêm ngắm vẻ đẹp của bàn thờ, những ảnh tượng trong nhà thờ… tất cả đều tuyệt đẹp và mới mẻ như sự phục sinh của Chúa: Đó là sự sống mới.

Passiontide: Why are crosses and statues covered during Lent?

During the last two weeks of Lent, you might notice that your church covers the crosses, statues, and religious images with purple cloths throughout the building. These coverings are the Passiontide veils.

While this is not required, the Catholic Roman Missal suggests that veiling the crosses and images throughout the church from the Fifth Sunday of Lent until the Easter Vigil may be observed.

On the Fifth Sunday of Lent, there are two more weeks until Easter. These final two weeks of Lent are often called the Passiontide. “Tide” in this case is used to refer to a specific time, season, or festival in the Church. So, a Passion-tide is the season of Jesus’s passion and death on the Cross. The last two weeks of Lent are a special time of meditation on the suffering and death of Christ.

IMAG0018.JPG

It might seem strange then that we veil the crosses, crucifixes, statues, and religious images. Shouldn’t this be a time of meditating on those images even more?

Instead we veil the images to heighten our awareness of this very important time of year. Anyone walking into a church with veiled images would understand this. Without the images and statues, we are offering up a little extra sacrifice by fasting from the beauty in the church. Finally, the removal of the visual images force us to focus on other senses namely hearing the Gospel and other readings proclaimed at Mass.

Just think of the heightened joy of the Easter celebration when the veils are removed and the altar is adorned with beautiful signs of spring and the Lord’s Resurrection!

Tuyên Trần

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: