Giáo lý Phúc Âm Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

653

LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI

Lễ trọng và lễ buộc

Sách Dân Số 6.22-27;
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Giáo Đoàn Galata 4.4-7
và Phúc Âm Thánh Luca 2.16-21

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

https://karyakepausanindonesia.files.wordpress.com/2020/12/27-r.jpeg?w=863

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là Lời Chúa.

Diễn ý:

Mục đồng hối hả đi tìm,
Theo như thần sứ chỉ điềm báo tin.
Hài nhi Thiên Chúa giáng sinh,
Nằm trong máng cỏ an bình thơ ngây.

Mục đồng tường thuật tỏ bày,
Làm sao biết chỗ đến đây để tìm?
Maria lòng suy niệm,
Chúa sinh làm người! Mầu nhiệm cao sâu!

Người nghèo được phước hàng đầu,
Ơn thiêng cứu độ, người giàu tay không.
Giê-su tên Chúa Hài đồng,
“Thiên Chúa Cứu Độ” ngóng trông lâu đời.

Maria Mẹ Chúa Trời,
Mang Đấng Cứu Độ vào đời chúng ta.
Đầu Năm hát khúc hoan ca,
Bình an dưới thế cùng Cha trên Trời. Amen.

I. Sứ điệp Phúc Âm:

  • Đấng Cứu Thế sinh làm con người như chúng ta: Ngài có Cha, có Mẹ.
  • Những người nghèo khổ như các mục đồng sớm nhận được ơn cứu độ.
  • Đấng Cứu Thế sinh làm người, tuân giữ mọi luật lệ của tôn giáo và xã hội như phải làm lễ cắt bì và đặt tên sau khi sinh được tám ngày.

II. Dẫn giải có liên quan:     

https://theinspiredlifeinfo.com/wp-content/uploads/2014/10/God-the-Father-Jehovah.jpgPhải tôn thờ Chúa mà thôi “Ta là Chúa và không có Chúa nào khác” (Isaia 45:5)
Điều răn thứ nhất dạy: “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”. Điều răn nầy đến từ Phúc Âm Matthêô 4:10 “Ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa là Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. Như vậy chúng ta phải adore, phải worship một mình Thiên Chúa mà thôi. Cụ thể: Trong gia đình, bàn thờ Chúa và tượng Chúa phải ở giữa và là trung tâm của việc thờ phượng. Không thể lập bàn thờ mà chỉ có Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh được. Vào nhà thờ… phải bái gối trước Mình Thánh Chúa trong nhà tạm hay trước ảnh chuộc tội giữa gian cung thánh bên trên bàn thờ trước. Tuyệt đối phải tín thác vào Chúa, không được xem quẻ bói bài hay cầu cơ…

https://www.oclarim.com.mo/en/files/2018/12/E09a-photo-Nossa-Senhora-e-o-menino-Jesus-846x1024.jpgĐức Mẹ và các thánh hay ông bà tổ tiên, chúng ta chỉ tôn kính mà thôi, tức chúng ta “venerate” “hay honor” tức xếp tất cả ở dưới Chúa và không cần phải bái gối trước ảnh tượng của Đức Mẹ và các Thánh. Di ảnh của ông bà tổ tiên cần có chỗ thích hợp để tránh chuyện “thờ ông bà!” theo nghĩa tôn thờ Chúa. Chúng ta tôn kính ông bà tổ tiên mà thôi. Có người dùng từ “biệt kính” để dành cho việc tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, không nên xếp Đức Mẹ lẫn lộn với các thánh hay ông bà tổ tiên. Điều nầy không sai, nhưng không cần thiết trong thực tế, vì có ai dám cho ông bà mình lên cao hơn Đức Mẹ đâu.

Có nhiều nơi khi đọc kinh Đức Mẹ hay thánh Giuse thì yêu cầu mọi người quì gối. Điều nầy tạo sự lấn cấn giữa tôn thờ và tôn kính. Tôn thờ đòi bái gối hay quì gối. Còn tôn kính chỉ đòi một cử chỉ như cúi đầu hay đứng nghiêm trang là đủ. Nếu lòng tôn kính Đức Mẹ và các thánh đi đến chỗ quì gối thờ lạy như dành cho Chúa thì cũng giống như nhiều người lớn tuổi ngoài Bắc ngày xưa gặp linh mục thì cúi rạp người và nói “con xin phép lạy Cha ạ!”. Lạy Cha đã là chuyện quá đáng mà lại còn phải xin phép thì thật là “bó tay!”

Giáo lý Công giáo dạy: Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

Trong các sách Tin Mừng, Ðức Maria được gọi là “Mẹ Ðức Giêsu” (Ga 2, l; l9, 25) (x. Mt l3, 55). Dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, Mẹ được xưng tụng là “Mẹ của Chúa tôi” (Lc 1, 43) ngay cả trước khi Con Mẹ sinh ra. Quả thề, Ðấng mà Mẹ cưu mang làm người bởi Thánh Thần, Ðấng thực sự là con Mẹ theo xác phàm, chính là Con hằng hữu của Chúa Cha, Ngôi Hai trong Ba Ngôi chí thánh. Vì vậy, Hội Thánh tuyên xưng Ðức Maria thực sự là “Mẹ Thiên Chúa” (Theotokos) (DS 25l).

III. Thực hành Phúc Âm: 

Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, gương sống âm thầm và khiêm tốn:

https://www.bluearmy.com/wp-content/uploads/2019/12/VIRGIN-AND-CHILD-cropped-1.jpg

Tôi sinh ra và lớn lên bên Việt Nam. Quê hương tôi nghèo… nên dáng vấp người phụ nữ thường mảnh mai và thanh thoát nhẹ nhàng. Quê hương tôi nặng lề thói gia đình: Người vợ, người mẹ bao giờ cũng dịu dàng hiền hòa… Tôi chưa bao giờ thấy Mẹ tôi đi hiên ngang hùng dũng giữa đường và ăn nói to tiếng hay vừa nói vừa quơ tay múa chân như đang điều quân khiển tướng giống các bà bên nầy. Tôi lớn tuổi rồi. Tôi lạc hậu! Đồng ý! Tuy nhiên, có nhiều người có chung quan điểm với tôi. Họ thích dáng vẻ mảnh mai, thanh thoát và âm thầm chu toàn bổn phận của bà mẹ, của người vợ trong gia đình. Mẹ Việt Nam! Một hình ảnh đẹp không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Tôi bắt gặp hình ảnh nầy trong cách ứng xử của Mẹ Maria: Khiêm tốn, hiền dịu và âm thầm “Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng!”

Hiền hòa, khiêm tốn, nhỏ nhẹ… là những yếu tố rất đáng mộ mến nơi người phụ nữ. Ngày nay vì phong trào Lady first, phong trào tôn trọng phụ nữ, nên người phụ nữ nhất là ở Bắc Mỹ và Âu Châu vùng lên qua cách ăn nói hùng dũng, quơ tay múa chân, xỉa xói, thị uy làm chủ tình hình. Những điều nầy không nâng cao giá trị phụ nữ chút nào, trái lại trình bày một mẫu phụ nữ không được thiện cảm.